Limträ- och kertobalkar

Hos oss har du möjlighet att komplettera din beställning
med balkar av limträ alternativt kerto. Vi hjälper dig med
dimensioneringen och du får balkarna kapade exakt
efter dina mått.

Offertförfrågan online