Hur går en beställning till?

Offertförfrågan skickar du in till oss via länken Offert on-line,
e-post, fax eller post. Underlaget skall innehålla uppgifter om
spännvidd, typ av takbeläggning, takfot och leveransort.

Om du har en ritning eller en enkel skiss sänder du med den.
Offerten får du oftast inom en vecka. En tid före produktionen
får du ritningar utsända, dessa skall du godkänna innan vi
börjar tillverkningen.

Vid beställning görs en kreditupplysning och du läggs in som
kund. Fakturering sker efter leverans.

Frågor eller ändringar löser du i samarbete med våra konstruktörer.

Offertförfrågan online