Hur går en beställning till?

Offertförfrågan skickar du in till oss via länken ”offertförfrågan” eller via mejl. Underlaget skall innehålla uppgifter om spännvidd, typ av takbeläggning, takfot och leveransort. Om du har en ritning eller en egen skiss sänder du med den. Offerten får du oftast inom en vecka med tillhörande 3D-bilder över taket. En tid före produktionen får du ritningar utsända, dessa skall du godkänna innan vi börjar tillverkningen.

Vid beställning görs en kreditupplysning och du läggs in som kund. Fakturering sker efter leverans.

Frågor eller ändringar löser du i samarbete med våra konstruktörer.
Offertförfrågan