Limträ

Hos oss kan du köpa en komplett limträstomme med dimensionering från oss. Vi dimensionerar även och säljer allt från limträstommar, stolpar och balkar till mellanbjälklag och mindre lösningar.


Limträ har stor bärförmåga, är lätthanterat, har en bra prisbild och går använda till många olika användningsområden. Vid varje dimensionering utgår vi från dina förutsättningar och räknar på det material som passar dina önskemål och redovisar en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lösning.

Limträ

Hos oss kan du köpa en komplett limträstomme med dimensionering från oss. Vi dimensionerar även och säljer allt från limträstommar, stolpar och balkar till mellanbjälklag och mindre lösningar.


Limträ har stor bärförmåga, är lätthanterat, har en bra prisbild och går använda till många olika användningsområden. Vid varje dimensionering utgår vi från dina förutsättningar och räknar på det material som passar dina önskemål och redovisar en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lösning.

Andra produkter