Konsultarbete

Vi har en bred kunskap av olika typer av konstruktioner och kan därför erbjuda dimensionering av bl.a. mellanbjälklag, pelare, balkar m.m. både i trä, stål limträ och kerto. Detta för att optimera mest lämpliga material och storlek för den tänkta byggnaden.

Konsultarbete

Vi har en bred kunskap av olika typer av konstruktioner och kan därför erbjuda dimensionering av bl.a. mellanbjälklag, pelare, balkar m.m. både i trä, stål limträ och kerto. Detta för att optimera mest lämpliga material och storlek för den tänkta byggnaden.

Andra produkter